Lepra 1177

Sjukdomsinformation om lepra – Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation om lepra — Folkhälsomyndigheten

17 okt. 2013 — Lepra, tidigare mest känd under namnet spetälska, är en infektionssjukdom som man nuförtiden främst träffar på inom tropiska områden.

Lepra, tidigare mest känd under namnet spetälska, är en infektionssjukdom som man nuförtiden främst träffar på inom tropiska områden. Lepra orsakas av en bakterie. Bakterien bildar inga gifter utan leprasymtomen beror till stor del på värdens egna immunreaktioner mot smittämnet. Andra benämningar: Hansens sjukdom, spetälska.

Difteri – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina …

Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift. Giftet kan skada många av kroppens organ, som till exempel hjärtat och njurarna. Sjukdomen smittar enbart mellan människor genom kontakt med saliv. Difteri är en livshotande sjukdom om du inte får behandling.

Lepra – Wikipedia

Lepra – Wikipedia

Lepra orsakas av en bakterie som angriper huden och de ytliga nerverna. Slemhinnorna i framförallt näsa och ögon angrips också. Lepra behandlas idag med en …

Vad är lepra? – Lepramissionen

28 mars 2019 — Vad är lepra? Sjukdomen kallas också spetälska eller Hansens sjukdom – efter norrmannen Armauer Hansen som upptäckte leprabakterien år 1873.

Förlamade kroppsdelar och svårt att blinka är inte det enda som kan hända när du får lepra. Läs här vad som händer i kroppen när du får lepra, hur sjukdomen

Lepra, spetälska – Netdoktor.se

Lepra, spetälska – Netdoktor

1 aug. 2019 — Spetälska, eller lepra, är en kroniskt vanställande infektionssjukdom. · Sjukdomen är inte särdeles smittsam. · I dag finns inte lepra i Norden.

Spetälska drabbade Sverige | Popularhistoria.se

Under 1900-talet blev sjukdomen sällsynt i industriländerna och fick karaktären av tropisk sjukdom genom att den huvudsakligen förekommer i länder med varmt …

Långt in på 1900-talet existerade spetälska (lepra) i Sverige, framför allt i Hälsingland. I Järvsö låg Sveriges enda sjukhus för leprasjuka.

lepra – Uppslagsverk – NE.se

I vissa delar av världen associeras vitiligo med lepra och omöjliggör för framför allt kvinnor att gifta sig. De avpigmenterade områdena framträder …

Vitiligo – Internetmedicin

… Postinflammatorisk hypopigmentering efter exempelvis psoriasis · Hypopigmenterad mycosis fungoides (mycket ovanligt); Lepra (extremt ovanligt i Sverige) …

En behandlingsöversikt av vitiligo

Pityriasis alba – Internetmedicin

PM om pityriasis alba för vårdpersonal på internetmedicin.se

Keywords: lepra 1177, spetälska 1177