Hjärt och kärlsjukdomar 1177

Hjärt-kärlsjukdomar som beror på förändringar i generna – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Vissa sjukdomar i hjärtat och blodkärlen beror på förändringar i generna. Sjukdomarna kan överföras mellan olika generationer i en genetisk släkt.

Hjärt – och kärlsjukdomar – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Hjärtbesvär och hjärtfel – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som har att göra med hjärtat.

Hjärtinfarkt – 1177

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. En stor del beror på akut kranskärlssjukdom, alltså instabil kärlkramp och hjärtinfarkt.

Högt blodtryck – 1177

Risken för hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck. Det räcker ofta att ändra dina levnadsvanor om du bara har en lätt förhöjning …

När blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen uppstår det som kallas blodtryck. När blodtrycket är högt blir det svårare för hjärtat att pumpa. Risken för hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck. Det räcker ofta att ändra dina levnadsvanor om du bara har en lätt förhöjning av blodtrycket.

Kärlkramp – 1177

4 mars 2021 — Men tryck eller smärta i bröstet betyder inte alltid att du har hjärtproblem. Det kan finnas många orsaker till att du har ont, till exempel …

Kärlkramp beror oftast på att det har blivit alltför trångt i ett eller flera av hjärtats kranskärl. Hjärtat får då inte tillräckligt med syre och du får ont i bröstet, särskilt när du anstränger dig. Att ha kärlkramp ökar risken för hjärtinfarkt. Ring genast 112 om du får en stark smärta i bröstet som inte går över.

Åderförfettning – åderförkalkning – 1177

Det kan leda till blodproppar som kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar. Du kan minska risken för åderförfettning genom att äta hälsosamt och vara fysiskt aktiv.

Läkemedel vid kärlkramp – 1177

En del personer som använder betablockerare mot högt blodtryck och har ett friskt hjärta kan ibland uppleva att de inte har samma ork som tidigare.

Kärlkramp behandlas nästan alltid med olika läkemedel. Dessa kan minska besvär som bröstsmärta och andfåddhet när du anstränger dig. Dessutom kan risken för hjärtinfarkt i framtiden minska.

Hjärtsvikt – 1177

Hjärtbesvär och hjärtfel. Hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa så mycket blod som kroppen behöver. Hjärtsvikt är alltid allvarligt, …

Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa så mycket blod som kroppen behöver. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad.

Hjärtklaffsjukdomar – 1177

Sluta med rökning och snusning. Då minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och lungproblem. Risken för komplikationer minskar också om du ska opereras och det …

Keywords: hjärt och kärlsjukdomar 1177